Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen

Patricia Seppälän säätiö on päättänyt tässä poikkeustilanteessa jakaa ylimääräisiä apurahoja kuvajournalisteille nopealla menettelyllä, tänä keväänä jo myöntämiensä vuosittaisten apurahojen lisäksi.

Nopealla aikataululla toteutettu työskentelyapurahojen hakumme päättyi perjantaina 27.3.2020. Jaamme 2000 euron suuruisia työskentelyapurahoja 50 kuvajournalistille. Saimme kuvaajilta yhteensä 311 hakemusta. Viime viikon aikana hakemukset on käsitelty ja päätökset tehty. Tieto päätöksistä lähtee hakijoille sähköpostitse tiistaina 7.4.2020.

 

Hakuohjeet

Patricia Seppälän säätiö myöntää apurahoja kuvajournalismin, lehtikuvauksen, dokumentoivan ja raportoivan valokuvauksen projekteihin, kuvajournalismin kehittämiseen ja tutkimukseen, kuvajournalismin opiskeluun ja opetukseen sekä näyttelyihin ja kirjaprojekteihin. Lisäksi järjestämme keväällä 2020 kolmipäiväisen digitaalisen kuvankäsittelyn kurssin sekä valokuvaajille suunnatun kurssin, jossa keskitytään oman osaamisen esittelyn ja viestinnän kehittämiseen. Tarkemmat kurssikuvaukset kohdassa Säätiön kurssit.

Seuraavissa hakuohjeissa kerrotaan hakemuksen tekemisestä säätiön sähköisessä hakupalvelussa. Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa säätiön asiamieheltä Paula Arvakselta, puh. +358 44 586 6144, paula.arvas@patriciaseppalansaatio.fi. Teknisissä ongelmatilanteissa neuvoja antaa hakupalvelun tekninen tuki, jonka yhteystiedot löydät hakulomakkeesta. Lue nämä hakuohjeet, ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta.

Hakuaika

Patricia Seppälän säätiön apurahojen hakuaika on tammikuu. Vuonna 2020 sähköinen hakulomake on auki 2.-31.1. Hakemukset lähetetään säätiölle sähköisen hakupalvelun kautta siten, että ne on tallennettu viimeisenä hakupäivänä 31.1. klo 23.59 mennessä Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hae ajoissa, sillä haun viimeisinä tunteina palvelu voi ruuhkautua.

Sähköinen haku

Hakemus tehdään sähköisessä hakupalvelussa. Se on avoinna apurahojen hakuajan ja linkki sinne löytyy näiden ohjeiden alta.

Sähköisessä hakupalvelussa on kirjautumisohjeet. Kirjauduttuasi saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset täyttämään hakulomakkeen. Valmis lomake lähetetään säätiölle sähköisesti hakupalvelun kautta. Lomaketta ei siis tarvitse tulostaa ja postittaa. Säätiö käsittelee hakemukset, jotka ovat saapuneet sille sähköisen hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä apurahaa. Mikäli haet useammalle kuin yhdelle hankkeelle, niin jokaiselle hankkeelle tehdään oma hakemus.

Kun hakemus on lähetetty säätiön sähköiseen järjestelmään, saat siitä viestin omaan sähköpostiisi. Se on varmistus hakemuksen vastaanottamisesta.

Kuka voi hakea?

Apurahoja voivat hakea kuvajournalismin ja dokumentoivan valokuvauksen aloilla toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Työryhmät ja yhteisöt ilmoittavat hakulomakkeessa yhteyshenkilönä toimivan nimen ja yhteystiedot.

Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta. Jos olet hakemassa apurahaa, mutta et jostakin syystä voi itse täyttää sähköistä hakemusta, ota yhteyttä asiamieheen.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti, jo toteutuneisiin hankkeisiin, eikä tapauksissa, joissa hakija ei ole esittänyt säätiölle selvitystä aiemmin saamastaan apurahasta.

Liitteet

Hakulomakkeeseen liitetään työsuunnitelma ja ansioluettelo. Nämä tulee liittää hakemukseen PDF-muodossa. Työsuunnitelmasta on käytävä ilmi aikataulu, kustannusarvio ja selvitys kokonaisrahoituksesta. Tee työsuunnitelma harkiten ja tarkista, että se kertoo olennaiset asiat selvästi ja ymmärrettävästi.

Hakemukseen liitetään myös sähköisesti työnäytteet eli valokuvat, 5-10 kuvaa per hakemus. Valokuvien tallennusmuoto on JPG ja kuvan koko voi olla maksimissaan 4 megatavua. Hakiessasi apurahaa kirjaprojektille, älä liitä hakemukseen kirjan mahdollista taittoversiota, vaan vain pyydetyt kuvanäytteet.

Kaikki työnäytteet liitetään hakemukseen ja toimitetaan säätiölle sähköisessä muodossa.

Suosittelijat

Hakemukseen voi liittää suosittelijan tiedot: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti. Lausuntoja pyydetään tarvittaessa.

Säätiön kurssit

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan kummallekin säätiön järjestämälle kurssille, täytä kummastakin kurssista oma hakemuslomake ja tallenna ne järjestelmään. Liitä myös kurssihakemukseen kuvanäytteet, ansioluettelosi ja kerro lomakkeen kohdassa ”Apurahan käyttötarkoitus lyhyesti ja yleistajuisesti” kokemuksestasi (Marina Ekroosin kurssi) ja miksi sinun olisi tärkeää päästä mukaan kurssille (Heli Mäenpään kurssi). Kurssien osallistujat valitaan heti hakuajan päätyttyä ja heille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse viikolla 6.

Säätiön kuvankäsittelyn intensiivikurssi  ̶  fiilis, väri ja optimointi

Marina Ekroosin vetämällä kurssilla tarkastellaan valokuvatiedoston rakennetta ja käydään läpi menetelmiä, joilla voidaan varmistaa, että kuva käyttäytyy oikein niin printissä kuin muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Vaikka automatiikka hoitaa paljon, kuva-alan ammattilaisen on tärkeä ymmärtää mitä pinnan alla tapahtuu. Kurssi on tasapainoinen sekoitus teknistä osaamista ja käytännön kikkoja työntekoa parantamaan.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyvät Adobe Photoshop -taidot, mutta tärkeintä on uteliaisuus ja kiinnostus oppia uusia tapoja lähestyä kuvankäsittelyä. Maininta Adobe-taidoista ja kurssin tarpeellisuudesta hakemuksen kohtaan ”Työsuunnitelma”. Kurssille ovat tervetulleita niin alan opiskelijat kuin pidempäänkin työelämässä olleet. Kurssille haetaan merkitsemällä sähköiseen lomakkeeseen kohta Säätiön kuvankäsittelykurssi. Hakemukseen ei erikseen merkitä hakusummaa emmekä myönnä apurahaa kurssiin liittyviin matka- tai majoituskustannuksiin. Kolmipäiväinen kurssi järjestetään Helsingissä 19.-21.2.2020. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa.

Kurssin vetäjä Marina Ekroos on valokuvaaja ja kuvankäsittelijä. Hän on valmistunut Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin maisteriohjelmasta ja hankkinut Photoshop-osaamisen itseoppimalla ja kursseilta Suomessa sekä maailmalla. Kurssi seuraa aiempien vuosien kurssien tavoin läheisesti Timo Kirveen ja Dan Marguliksen metodeja, mutta mukana on myös Ekroosin omia näkökulmia ja tekniikoita.

Kurssi valokuvaajille: Kuinka markkinoida ja esitellä omaa osaamistaan

Säätiö tarjoaa Heli Mäenpään vetämän kolmipäiväisen intensiivikurssin. Kurssilla käydään läpi jokaisen oman osaamisen ja töiden esittelyn & tiedottamisen työkaluja, rakennetaan portfoliota ja suunnitellaan näyttelyn tiedotusta tai julkaisun lanseerausta. Edellytyksenä kurssille on halu kehittää osaamisensa ja työnsä viestintäkeinoja sekä oma kannettava tietokone. Kurssille haetaan merkitsemällä sähköiseen lomakkeeseen kohta Kuinka markkinoida ja esitellä omaa osaamistasi. Hakemukseen ei erikseen merkitä hakusummaa emmekä myönnä apurahaa kurssiin liittyviin matka- tai majoituskustannuksiin. Kurssi järjestetään Helsingin keskustassa 9.-11.3.2020. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa.

Kurssin vetäjä Heli Mäenpää opettaa ja luennoi alan opiskelijoille oman osaamisen markkinoinnista useissa kouluissa ja yliopistoissa (mm. Aalto-yliopisto, Lahden muotoiluinstituutti, Novia) sekä valmentaa yksityisesti valokuvaajia ja muita luovan alan tekijöitä. Hän toimii myös kuraattorina valokuvanäyttelyissä ja tuottaa sekä suunnittelee kaupallisia kuvauksia.

Hakemusten käsittely säätiössä

Apurahahakemukset käsitellään ja arvioidaan helmi-maaliskuun aikana. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti maalis-huhtikuussa. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla huhtikuussa 2020.

Hakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella, mikä on normaali käytäntö kaikissa säätiöissä.

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikkien hyvienkään hakemusten perusteella ei voida myöntää apurahaa.

Apurahan saajan raportointivelvollisuus

Jokainen myönteisen apurahapäätöksen saaja on velvoitettu raportoimaan apurahan käytöstä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Raportti lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta. Raportin tulee olla sellainen, että sitä voi vapaasti käyttää säätiön viestinnässä.  Säätiö viestii apurahan saajien projekteista omilla verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Linkki sähköiseen hakujärjestelmään

Tietosuojaseloste


HOW TO APPLY FOR A GRANT

The Patricia Seppälä Foundation awards grants for projects in photojournalism, newspaper and periodical photography and documenting and reporting photography, as well as for developing, researching, studying and teaching photojournalism. Grants are also awarded for exhibitions and book projects. In spring 2020 we also arrange a three-day course in digital processing, as well a course for photographers on which we concentrate on improving individual skills, knowledge and communication. More detailed descriptions of the courses below (under the heading Foundation Courses).

In the text below, you will find instructions for applying for a grant with the help of the foundation’s electronic application service. Questions regarding the application process can be addressed to the foundation’s Executive officer, Ms Paula Arvas, tel. +358 44 586 6144, paula.arvas@patriciaseppalansaatio.fi. In case of technical problems, please contact the application service’s helpdesk. You will find the contact information on the application form. Please read the instructions before you move on to filling in the application.

Application Time

The application time for the Patricia Seppälä Foundation grants is January. In 2020, the electronic application service is available from January 2nd to January 31st. The application is to be submitted via the electronic application service so that the application is saved by 11.59 pm Finnish time (UTC + 2:00) on the last day of application, i.e. January 31st. Note that applications submitted after the deadline will not be processed. Please apply in good time – the electronic service may be congested close to the deadline.

Applying Electronically

Applications are submitted through the electronic application service. The link to the service will be open throughout the application time. You can find the link at the end of these instructions.

The electronic application service will have instructions for logging in. After logging in you will receive a username that will allow you to fill in the application form. The completed form will then be submitted to the foundation through the electronic application service. This means that you do not send your application by regular mail. The foundation will process the applications that have arrived through the electronic application service during the given application time (see above).  Applications that have been submitted too late or by other means than the electronic application service will not be processed.

Only one grant can be applied for with one application form. In case you are applying for more than one grant, you need to fill in an application individually for each grant.

When your application has been successfully submitted in the foundations electronic system, you will receive an email confirmation.

Who Can Apply?

Private individuals, work groups and communities involved in the field of photo journalism and documenting photography are eligible for a grant. Work groups and communities are to name a contact person in their application, and to give his/her contact information.

Grants cannot be applied for by proxy. If you are applying for a grant, but cannot for one reason or another submit an electronic application, please contact the foundation’s Executive Officer (see contact information above).

Grants are not awarded retroactively to projects that have already been realized, nor in cases where the applicant has not given the foundation a specification of previous grants.

Enclosures

The grant application must be completed with a project plan and a resumé as attachments in PDF form. The work plan needs to include a schedule, an estimate of expenditures and details of the project’s overall funding. Design the work plan meticulously and make sure that you have included all the necessary information in an understandable way.

The application must also include electronic evidence of work experience, i.e. photographs, 5-10 photograph per application. The form of the photos is to be JPG and their size in maximum 4 megabytes. When applying for a grant for a book project, do not attach the book’s print layout to your application. Instead, attach the requested picture samples only.

All work samples are to be attached to the application and submitted to the foundation in electronic form.

Testimonials

Your application can include the contact information of people, who are willing and able to give a testimonial or a reference for you. This information should include: name, organization, phone number and email address. Testimonials / references will then be requested upon need.

Foundation Courses

In case you are interested in both the courses arranged by the foundation, fill out a separate application form for each course and save these forms in the system online. Also, attach your photo samples and resumé to your course application. In addition, fill out the field “The purpose of the grant in brief”.  In case of Marina Ekroos’s course, write about your experience. In case of Heli Mäenpää’s course, write why it would be important for you to be able to attend the course. Decisions on course applications will be made immediately after the deadline. Accepted applicants will be informed by email during week 6.

Intensive Image Processing Course – feeling, colour, optimizing

Marina Ekroos’s course views the structure of a photograp(ic) data file and deals with methods than can be used to ensure that the image has appropriate properties both as a print and in the (ever-)changing digital environment. Even though automatics takes care of much, an image professional should understand what takes place beneath the surface. The course offers a well-balanced mixture of technical skill and practical gimmicks to enhance daily labour.

Good Abode Photoshop skills are a requirement for attending this course. However, curiosity and eagerness to learn new approaches to image processing are essential. Describe your Abode skills as well as your need for this course in the Work Plan section (Työsuunnitelma) of your application. We welcome students as well as experienced professionals on this course. You apply by ticking Foundations Image Processing Course (Säätion kuvankäsittelykurssi) on the electronic application form. Do not include the amount of your (grant) application when applying for the course. The foundation does not issue any grant for travel or accommodation. The three-day course is arranged in Helsinki from the 19th to the 21st of February 2020. We admit eight (8) participants. The language of the course is Finnish.

The course leader Marina Ekroos is a professional photographer and image processor. She has graduated from the University of Tampere the journalism masters’ program and acquired her Photoshop knowledge and skills by self-learning and on courses in Finland and around the world. Like before, on previous courses, the course utilizes closely the methodology of Timo Kirves and Dan Marguiles including, however, Ekroos’s own techniques and points of view.

A course for photographers: How to present and promote you own skills and knowledge

The Foundation offers a three-day intensive course lead by Heli Mäenpää. The course addresses each course participant’s own tools of presenting and promoting. The course also deals with building portfolios, planning public communication for an exhibition and launching a publication.

Course participants are to be motivated to improve their methods of communicating and promoting their skills and work. You apply for the course by ticking How to present and promote you own skills and knowledge on the application form. Do not include the amount of your (grant) application when applying for the course. The foundation does not issue any grant for travel or accommodation. The course will be arranged in the Helsinki City Centre from 9th to 11th of March 2020. The language of the course is Finnish.

The course leader Heli Mäenpää teaches and gives lectures to students on marketing your own knowhow in several schools and universities (e.g. Aalto University, Lahti Institute of Design, Novia University of Applied Sciences) and also privately coaches photographers and other creative professionals. She also works as a curator for photo exhibitions and produces commercial shoots.

Processing Applications

The grant applications are handled and assessed in February and March. The names of the grant recipients will be published on the foundation’s website by the end of April 2019 at the latest. The application process is confidential. Decisions are reached through good foundation practice. No justifications shall be available for individual grant decisions, which is a standard practice in all foundations.

Every year the foundation receives more good applications than it has grants to award. This means that no well-composed application can automatically result in a grant.

Reporting Obligation of Grant Recipients

Each grant recipient is obliged to submit a report on how the grant has been used by the end of January next year. The report has to be in such a form that it can freely be used in the foundation’s communication. The foundation also expresses the wish that images produced with its funding could also be used in the foundation’s communication. The foundation will be publishing posts regarding the projects of the grant recipients on the foundation’s website as well as on Facebook, Instagram and Twitter.

Link to electronic grant application system


Harri. Kuva Miisa Kaartisen sarjasta Varhain itsenäistyvät suomalaiset nuoret.